Senteret sitt bannerbilde

Raufoss kommunelegekontor

Velkommen til våre hjemmesider.
Du vil finne en del informasjon om legesenteret her. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon, via sms eller ved å møte opp på kontoret.

Praksisdager

Dr Iversbakken: Mandag og onsdag + fredag ulik uke

Dr Lundbom: Mandag, tirsdag, torsdag

 Dr Pilipovic: Tirsdag, torsdag og fredag

Dr Svensbråten: Mandag, onsdag hver uke, i tillegg varierer med praksisdager de andre 3 dagene. Totalt 4 praksisdager /uke.

Turnuslege: Tirsdag, onsdag, torsdag lik uke og fredag ulik uke    

Dr Langballe og dr Solheim: Pensjonister fra 01092015                      

I tillegg har legene andre arbeidsoppgaver som tilsynsleger, på helsestasjon og praksiadministrasjon.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Fastlege Hilde Johanne Iversbakken permisjon

14. november 2017

Hilde Johanne Iversbakken går inn i permisjon i sin fastlegestilling, fra 10.november og ut januar 2018.

Andreas Mellbye er hennes legevikar.

E-DIALOG // E-konsultasjon

29. september 2017

Våre pasienter kan nå benytte E-DIALOG

Pasienten sender et spørsmål, som legen svarer på. Pasienten får en e-post når svaret er kommet, og så logger pasienten seg inn for å lese dette. 

E-konsultasjonen som sendes legen, egner seg for avklarende spørsmål om helseforhold som legen allerede kjenner fra før. Ikke diagnostikk av ny sykdom.

Staten har fastsatt en egenandel, for tiden kr 152,-. Vanlig girogebyr kommer i tillegg. Egenandelen inngår i frikort-ordningen. Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å bruke vanlig e-post eller SMS til spørsmål og svar med medisinsk innhold.

Time på dagen eller e-hastetime

29. september 2017

Som vi tidligere har informert, er elektronisk kommunikasjon noe vi i stadig større grad bruker hos oss. Vi har nå i tillegg åpnet opp for at pasienter kan bestille timer selv via "besøklegen.no" Dette gjelder vanlige kontrolltimer, som kan planlegges fram i tid. 

I tillegg kan pasienter også bestille "time på dagen" eller "hastetimer" via "besøklegen.no" Disse åpnes opp fra kl.1600 dagen før. Dette er timer forbeholdt ett problem, som kan avklares ila 10min. Det vil naturligvis også kunne bestilles timer på dagen eller vanlige timer via telefon eller oppmøte, som før.

Sms tjenesten vi har i dag, vil opphøre 1/12-17

INFLUENSAVAKSINE 2017

19. september 2017

Høstens influensavaksine har ankommet!

Alle våre pasienter er velkommen innom for å få vaksine. Det er ikke nødvendig med timebestilling, men vi ber om at dere kommer mellom kl. 09-11 eller mellom  kl. 13-14.

Vi anbefaler risikogrupper å ta denne vaksinen og alle over 65år, i tråd med Folkehelsas anbefalinger.

Ledig fastlegestilling

12. september 2017

Jan Ruben Moy har sluttet som fastlege på Raufoss kommunelegekontor. Det er derfor ledig stilling som fastlege her på kontoret.

Caroline Svensbråten er fortsatt legevikar, foreløpig fram til januar 2018.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

15. mai 2017

Vi ber alle våre pasienter logge seg inn og opprette bruker på :  "besøklegen.no"

Vi vil da kunne korrespondere med dere elektronisk bl.a ifht reseptbestilling, timebestilling og elektroniske brev. I tillegg er det mulighet for å bestille timer og e-konsultasjoner. (Se egne innlegg på hjemmesiden.)

Ta gjerne kontakt med oss, så informerer vi dere og hjelper dere ved behov!

         

BETALING FOR LEGETIME ELLER ANDRE TJENESTER FRA LEGEN

18. februar 2016

Tjenester/konsultasjoner ved vårt legekontor, betales i betalingsautomaten ved resepsjonen

Faktura genererer et gebyr i tillegg.

Ved  flere ubetalte fakturaer ,vil det få konsekvenser ved bestilling av vanlige timer/tjenester hos oss.

Ved ubenyttet oppsatt legetime, eller avbestilling under 24 timer før oppsatt time, faktureres timen i sin helhet. Frikort eller andre fritak ved vanlig konsultasjon, gjelder ikke her.  For tiden: 152,00kr + fakturatillegg 55,00kr.  For spesialist : 249, 00kr+ fakturatillegg 55,00kr.

NYTT TELEFON-NUMMER TIL LEGEVAKT

22. oktober 2015

Legevakten (kontaktes hverdager 1500-0800. Helger og helligdager hele døgnet) har fått nytt telefon-nummer.

Dette er nasjonalt og gjelder for hele landet.

TLF: 116117

NYTT OM FAKTURA

7. mai 2015

Fra 24.april 2015, har vår samarbeidspartner og eier av  betalingsterminal, Melin Collectors, bestemt at  faktura og purringer blir sendt på SMS eller e-post.

Du kan logge deg inn på www.pasientsky for å registrere din e-post, evt hente faktura.

Dette gjelder alle dere i aldersgruppen mellom 18-65 år.

 

Dr Solheim og dr Langballe pensjonister fra 1. september 2015

26. februar 2015

Etter over 35 år i kommunen - går  Solheim og  Langballe over i  pensjonistenes rekker til høsten.  Det er utlyst en  ny  hel stilling som  fastlege ved kontoret. Denne legen  skal ta over alle pasientene til de to legene - og vil ha tilgang til  alle viktige opplysninger i  deres legejournal  ved kontoret. Når ny  lege er tilsatt vil det  komme brev med den nye legens navn. Det  kan hende dette ikke kommer før litt utpå høsten. Om det  en  krotere tid blir behov for det,  vi  pasientene få  hjelp  av de andre faste legene, eventuelt av  en legevikar.  --- Det er med vemod - og  takknemlighet  for å  hatt et  godt  samarbeide med våre pasienter at vi slutter som  fastleger ved kontoret.

Les flere nyheter