Senteret sitt bannerbilde

Raufoss kommunelegekontor

Velkommen til våre hjemmesider.
Du vil finne en del informasjon om legesenteret her. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon, via sms eller ved å møte opp på kontoret.

Praksisdager

Dr Iversbakken: Mandag og onsdag + fredag ulik uke

Dr Lundbom: Mandag, tirsdag, torsdag

 Dr Pilipovic: Tirsdag, torsdag og fredag

Dr Svensbråten: Mandag, onsdag hver uke, i tillegg varierer med praksisdager de andre 3 dagene. Totalt 4 praksisdager /uke.

Turnuslege: Tirsdag, onsdag, torsdag lik uke og fredag ulik uke    

Dr Langballe og dr Solheim: Pensjonister fra 01092015                      

I tillegg har legene andre arbeidsoppgaver som tilsynsleger, på helsestasjon og praksiadministrasjon.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Sommer 2017: Stengt uke 29!

13. juli 2017

Vi holder kontoret stengt uke 29                               (f.o.m. 17.juli t.o.m 21.juli)

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med et av de andre legekontorene som er åpne denne uka.        (Bøverbru kommunelegekontor, Nysethveien legekontor, Raufoss legesenter, Torvet legekontor)

SOMMER 2017

22. juni 2017

RAUFOSS KOMMUNELEGEKONTOR HAR HELT STENGT UKE 29, (17/7-tom 21/7) ve behov for ø-hjelp, ta kontakt med et av de andre legekontorene i kommunen.                                                                 FERIEOVERSIKT for fastlegene hos oss:

Branka Pilipovic:                                           Uke 26+27+28+29

Hilde J Iversbakken:                                   Uke 26+29+30+31+32

Caroline Svensbråten:                                 Uke: 29+31+32   

Anders Lundbom:                                      Uke: 29+30+31+32+33                               

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

15. mai 2017

Vi ber alle våre pasienter logge seg inn og opprette bruker på :  "besøklegen.no"

Vi vil da kunne korrespondere med dere elektronisk bl.a ifht reseptbestilling, timebestilling og elektroniske brev. 

Ta gjerne kontakt med oss, så informerer vi dere og hjelper dere ved behov!

         

Jan Ruben Moy permisjon

3. januar 2017

Jan Ruben Moy går ut i permisjon fra 01032017 for å videreutdanne seg/ gjennomgå sykehuspraksis.

Caroline Svensbråten vil være hans vikar denne perioden, og ha ansvar for Moy sin pasientliste.

Caroline Svensbråten har tidligere vært turnuslege ved Raufoss kommunelegekontor. Hun er derfor kjent med kontoret og området, i tillegg til at flere av pasientene har vært i kontakt med henne tidligere.

BETALING FOR LEGETIME ELLER ANDRE TJENESTER FRA LEGEN

18. februar 2016

Tjenester/konsultasjoner ved vårt legekontor, betales i betalingsautomaten ved resepsjonen

Faktura genererer et gebyr i tillegg.

Ved  flere ubetalte fakturaer ,vil det få konsekvenser ved bestilling av vanlige timer/tjenester hos oss.

Ved ubenyttet oppsatt legetime, eller avbestilling under 24 timer før oppsatt time, faktureres timen i sin helhet. Frikort eller andre fritak ved vanlig konsultasjon, gjelder ikke her.  For tiden: 152,00kr + fakturatillegg 55,00kr.  For spesialist : 249, 00kr+ fakturatillegg 55,00kr.

NYTT TELEFON-NUMMER TIL LEGEVAKT

22. oktober 2015

Legevakten (kontaktes hverdager 1500-0800. Helger og helligdager hele døgnet) har fått nytt telefon-nummer.

Dette er nasjonalt og gjelder for hele landet.

TLF: 116117

NYTT OM FAKTURA

7. mai 2015

Fra 24.april 2015, har vår samarbeidspartner og eier av  betalingsterminal, Melin Collectors, bestemt at  faktura og purringer blir sendt på SMS eller e-post.

Du kan logge deg inn på www.pasientsky for å registrere din e-post, evt hente faktura.

Dette gjelder alle dere i aldersgruppen mellom 18-65 år.

 

Dr Solheim og dr Langballe pensjonister fra 1. september 2015

26. februar 2015

Etter over 35 år i kommunen - går  Solheim og  Langballe over i  pensjonistenes rekker til høsten.  Det er utlyst en  ny  hel stilling som  fastlege ved kontoret. Denne legen  skal ta over alle pasientene til de to legene - og vil ha tilgang til  alle viktige opplysninger i  deres legejournal  ved kontoret. Når ny  lege er tilsatt vil det  komme brev med den nye legens navn. Det  kan hende dette ikke kommer før litt utpå høsten. Om det  en  krotere tid blir behov for det,  vi  pasientene få  hjelp  av de andre faste legene, eventuelt av  en legevikar.  --- Det er med vemod - og  takknemlighet  for å  hatt et  godt  samarbeide med våre pasienter at vi slutter som  fastleger ved kontoret.

Det er kontant betaling eller betaling med bankkort via Betalingsautomaten ved kontoret

3. april 2011

Vi har BETALINGSAUTOMAT på kontoret. Du får gode innstrukser på maskinen, men kan selvfølgelig be om hjelp/assiastanse fra en av medarbeiderne på kontoret.

Akkurat som i butikker må behandling hos legene betales kontant eller med bankkort. Bruk av giroinnbetaling er kosbart både for pasientene ( girotillegg på kr 45) og legene pga merarbeide og regnskapsutgifter.

TIME PÅ DAGEN

17. september 2010

Alle legene har innført ordningen med "Time på dagen". Dette er beregnet på kortere timer  for enkle problemstillinger. Send SMS, event ring eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder. Du vil så får svar med time etter kl 11 samme dag eller påfølgende praksisdag. Husk å ha telefonen i nærheten så du kan ta imot svar.

Du kan ikke regne med at legen  kan  behandle flere problemer på en "Time på dagen" - har du behov settes du heller opp til en ny time der det trenges eller kontroll er nødvendig.

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er noen uker. Bestill slik time i god tid før du er tom for dine faste medisiner.
Hver praksidag har legene 3-4 øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner. HASTER DET Å KOMME INN TIL LEGEN SAMME DAG, så husk å si i fra om det.

Gjelder det AKUTT HJELP, så kan  du også ringe vårt akuttnummer 61 19 99 50

Vi håper med dette at du slipper for lang ventetid hos legen for enkle problemer.

Les flere nyheter